FAQ

 • För att öppna en fastställd period går ni till Period i toppmenyn, välj sedan den senaste perioden för att komma till checklistan. Klicka på Datum i toppmenyn och sedan på knappen Öppna - Klart! Kom ihåg att det endast går att öppna den senaste perioden.

 • Absolut, för att aktivera funktionen går ni till Inställningar > Kontonr mm, fyll sedan i ert 7-siffriga avtalsnummer för FORA, klicka sedan på Spara. Om ert företag har tjänstepension för tjänstemän och använder er av Collectum, ska ni istället fylla i fältet ITP-produkt.
  Nästa steg är att gå till fliken Anställningsuppgifter för att på respektive anställd ange om denne är försäkrad som arbetare, tjänsteman eller inte försäkrad alls. Efter att ni tryckt på Spara kommer en datumruta att dyka upp, här ska ni ange från vilken datum den anställde är försäkrad. Om ni är osäker kan ni ange årets startdatum.
  Underlag för FORA eller ITP kommer nu finnas för nedladdning i checklistan.

 • Gå till den anställdes kalender och klicka på datumet du vill registrera frånvaro på. I Rullisten under rubriken Frånvaro väljer ni vilken typ av frånvaro ni vill registrera, fyll sedan i tidpunkterna och välj eventuell ersättare - Spara. Om ni vill överföra detta till lönehändelser klickar ni på knappen Skapa lön.

 • För att skapa rapporteringsunderlag till Bygg-Lösen måste ni först aktivera byggavtalet på ert företag, detta gör ni via Inställningar > Anställningsavtal, välj Byggavtalet i rullisten - Spara. Nästa steg är att gå till Anställningsuppgifter på respektive anställd och välja Byggavtalet i rutan för Avtal, efter att ni klickat på spara kommer rutan Bygg-Lösen att dyka upp, fyll i fördelningstal- Spara. Fyll sedan i yrkeskoden i rutan
  SSYK - Spara. Underlaget samt filen för Bygg-Lösen finns nu i checklistan under Period.

 • För att kunna aktivera ATF måste ni först aktivera Schemamodulen, detta gör ni via Inställningar > Tillägg. Nu kommer avsnittet Tid finnas under Inställningar, klicka på Tidsinställningar och fyll i antal timmar (per år) i rutan vid texten Arbetstidskonto, avsättning - Spara. För att undvika att debiteras för schemamodulen som är ett tillval i MaxPA, går ni tillbaka till Inställningar > Tillägg och bockar ur Schema - Spara.

 • Klicka här för att komma till vår guide för hur man skapar ett arbetsgivarintyg.

 • Eftersom vi fakturerar kvartalsvis (1-april, 1-juli, 1-okt samt 1-jan) beror det på när du säger upp avtalet. Om ni säger upp avtalet 30-juni blir det ingen uppsägningstid alls. Är ert uppsägningsdatum istället 2-juli blir det en uppsägningstid om nästan 3 månader.

 • Ni skickar ett mail till support@maxpa.se så hjälper vår supportpersonal er.

 • Ni går till Inställningar > Bokföring, välj vilket ekonomisystem ni har i rullisten. Fyll sedan i de uppgifter som krävs och klicka sedan på Anslut. Välj sedan vilka verifikationer ni vill att MaxPA ska framställa, det vanligaste förekommande alternativet är Utbetalning och skattekonto, då skapas en verifikation för löneutbetalningen och ytterligare en för skattebeslutet - Spara.

 • Då ska ni använda er av lönehändelsen Förmån Annan, ni hittar den under rubriken Ersättningar. Under Fritext kan ni fylla i vad förmånen avser. Om det är en månatlig förmån kan ni under Tidsperiod bocka i Återkommande händelse.

 • För att aktivera semesterlistan går ni till Inställningar > Checklista, bocka i Semesterlista - Spara. Semesterlistan hittar ni nu i Checklistan under period.

 • I de allra flesta fall beror det på att det uppkommit en störning i integrationen mellan MaxPA och ert ekonomisystem. För att åtgärda problemet går ni till Inställningar > Bokföring och klicka på knappen Koppla ifrån, spara sedan och klicka på knappen Aktivera API. Om det fortfarande inte skulle fungera kontakta då vår support så hjälper de er att felsöka problemet.

 • I de allra flesta fall räcker det med göra om integrationen. Detta gör ni genom att gå till Inställningar > Bokföring och klicka på knappen Koppla ifrån, spara sedan och klicka på knappen Aktivera API. Om det fortfarande inte skulle fungera kontakta då vår support så hjälper de er att felsöka problemet.

 • Det gör ni genom att gå till Inställningar > Användare. Klicka sedan på knappen Skapa användare och fyll i de uppgifter som behövs - Spara. Om personen redan finns i systemet ska ni istället klicka på knappen Bjud in användare.

 • I och med GDPR får man inte längre skicka lönespecifikationer via e-post, eftersom dessa klassificeras som en känslig personuppgift. Därför skapar MaxPA istället en personlig profilsida för era anställda, där de kan logga in och se sina lönespecifikationer men även semestersaldo och även stämpla och tidrapportera.
  För att aktivera de anställdas profiler går ni till Personuppgifter på respektive anställd och klickar på Generera och skapa lösenord. Då kommer de anställda få ett mail från MaxPA där de ombeds välja ett lösenord till deras egna profilsida.
  För att skicka lönespecifikationer går ni till Period och klickar på Lönespecar i checklistan, klicka sedan på knappen Skicka lönespecar. Om ni har någon anställd som inte har en egen profilsida/e-post klickar på ni länken Lönespecar till anställda utan e-post för att få lönespecifikationen som en pdf.

 • Nej, ni betalar för antal "färdiga" lönespecifikationer, inte hur många gånger man ändrat och skickat dem.