Rapportering av händelser


Under den flik som heter Händelser kan du rapportera alla slags lönehändelser (så kallade lönearter) i MaxPA. Högst upp väljer du för vilken anställd rapporteringen ska ske. Där finns också en länk till den anställdes anställningsuppgifter ifall man behöver kontrollera någon grunduppgift.

Sedan följer en rad med knappar där du kan välja vilken sorts händelse som ska rapporteras. När du klickar på någon av dem begränsas urvalet av händelser som visas i rullgardinen nedanför. Om man inte har valt en specifik sort så visas samtliga händelser.

När du har valt den händelse som ska rapporteras dyker det upp ytterligare fält. För alla händelser har man möjlighet att ange en fritext som ersätter beteckningen på händelsen, samt göra en anteckning för internt bruk. Beroende på vilken typ av händelse som valts har man möjlighet att ange antal, omfattning, belopp eller ā-pris.

För många typer av händelser kommer systemet att ge ett förslag på ā-pris. Detta beräknas av olika formler beroende på vilken typ av händelse det är. Du kan ändra ā-priset om du vill använda ett annat.


Tidsperiod

Du måste ange en tidsperiod för händelsen genom att fylla i ett startdatum. Om rutan för slutdatum lämnas tom eller om du bockar för Återkommande händelse kommer händelsen att upprepas vid varje lönekörning till dess att ett datum anges. För vissa typer av händelser kommer antalsfältet att fyllas i med antal dagar när man fyller i ett datumintervall.


Korrigering

Brevid belopps- eller antalsfältet finns kryssrutan Korrigering. Denna skall markeras ifall man vill korrigera en händelse från en tidigare lönekörning. Det blir då omvända belopp i den förefintliga rapporteringen.


Utlägg

Vid rapportering av ett utlägg kommer en ruta för moms att dyka upp under beloppsfältet. Du rapporterar då beloppet inklusive moms i beloppsfältet. Det kommer också att visas en knapp för att ladda upp ett foto, Välj fil, för att exempelvis kunna ladda upp en fotokopia av ett kvitto. Om man kör MaxPA på en mobiltelefon kan man använda telefonens kamera för att ta ett foto på kvittot. Om man använder debiteringar i MaxPA dyker det upp en rullgardin längst ner där man kan ange hur händelsen skall debiteras.


Konfiguration

Vilka händelser man kan välja styrs av vilket anställningsavtal som den anställde har. Anställningsavtalen underhålls centralt av MaxPA, men det finns vissa inställningar som varje kund kan göra: texten på händelsen kan ändras, man kan sätta ett eget ā-pris och välja vilket konto som ska debiteras. Dessa inställningar görs under menyn Inställningar > Händelser.

Under Inställningar kan kunden även registrera olika varianter av samma händelse. Det innebär att man kan t.ex. kan definiera olika sysslor som "Snöskottning" eller "Vedhuggning" med ett eget timpris. Dessa egendefinierade varianter kommer då att synas i rullgardinen där man väljer händelse.