Komplett lönesystem

MaxPA är ett fullfjädrat lönesystem. Systemet passar för såväl stora som små företag. Förutom funktioner för själva löneadministrationen finns moduler för schema, tidrapportering och reseräkningar.

MaxPA används i många olika branscher och det finns en mängd olika färdigkonfigurerade kollektivavtal. Det går också att göra lokala avvikelser för det egna företaget eller koncernen.

Prova gratis

Lönefunktioner

Nedan följer ett axplock av de viktigaste löneberäkningsfunktionerna som finns i MaxPA. Vi bevakar löpande de lag- och regeländringar som görs för att alltid ha ett uppdaterat lönesystem. Eftersom MaxPA är webbaserat behöver inga lokala installationer eller uppdateringar göras för att få tillgång till de senaste beräkningsreglerna.

 • Preliminärskatt - Skatteavdrag enligt tabell, engångsskatt eller ej huvudarbetsgivare.
 • Jämkning - Stöd för särskild beräkningsgrund enligt skatteverket.
 • Semesterhantering - Semesterhantering enligt semesterlagen. Läs mer...
 • Sjukfrånvaro - Automatisk beräkning av karensdag med mera.
 • Konto - Möjlighet till konto på anställda och avvikande konto på händelser. Läs mer...
 • Kostnadsställe/projekt - Möjlighet att debitera anställda och händelser på olika kostnadsställen och projekt mm. Läs mer...
 • Milersättning - Beräkning av skattefri vs ej skattefri milersättning.
 • Frånvaro - Beräkning av belopp för tjänstledighet, föräldrapenning, sjukfrånvaro enligt formler.
 • Förmåner - Rapportering av bilförmån mm med kontrolluppgifter.
 • Utlägg - Hantering av moms för utlägg. Lagring av kvitton.
 • Reseräkningar - Rapportering av reseräkningar med traktamente, milersättning och utlägg.
 • Förskott - Hantering av förskottsutbetalning av lön.
 • OB-tillägg - Beräkning av belopp för olika klasser av obekväm arbetstid.
 • Övertid - Beräkning av belopp för övertid och restid enligt formler.
 • Jour - Beräkning av belopp för jourtid.
 • Kompensationstid - Beräkning av kompsaldo för övertid och jour.
 • Arbetstidsförkortning (ATF) - Beräkning och hantering av arbetstidsförkortning.
 • Provisioner - Beräkning av provisioner baserat på t.ex försäljning. Läs mer...
 • Beräkning - All beräkning sker direkt vid rapportering och påverkan i system visas.
 • Lönespecifikation - Lönespecifikation med egen företagslogga till de anställda. Kan även skickas med epost.
 • Idrottsutövare - Hänsyn till de speciella skatteregler som gäller för idrottsutövare.
 • Retroaktiv lön - Beräkning av retroaktiv lönehöjning.
 • Extra lönekörningar - Utbetalning av arvoden med mera flera gånger per månad. Läs mer...

Utdata/integrationer

MaxPA har en mängd utdatafiler och integrationer för att skicka data till myndigheter, banker, försäkringsbolag och ekonomisystem. Vi tycker det är viktigt att alltid använda de API:er som myndigheter och andra intressenter har för att distribuera datan, så att det blir så smidigt som möjligt för användarna. Vi gör också skräddarsydda integrationer på beställning.

 • Arbetsgivardeklaration - Underlagen för skattedeklarationen presenteras ruta för ruta. Läs mer...
 • Bankfil - Filexport av utbetalningsuppdrag till bank (Nordea PO3, Swedbank SUS och Bankgiro Lön).
 • Kivra - Skicka lönespecar via Kivra.
 • Kontrolluppgifter - Filexport av kontrolluppgifter till skatteverket. Läs mer...
 • SIE - Export av bokföringsverifikationer enligt SIE-formatet. Läs mer...
 • Bokföring - Export av bokföringsverifikationer till SpeedLedger, Fortnox och 24SevenOffice.
 • Arbetsgivarintyg - Integration med arbetsgivarintyg.nu.
 • FOS (CSR)-förfrågan - Fråga och svar till centrala skatteregistret (CSR).
 • Fora - Filexport till Fora.
 • SCB - Statiskt till SCB.
 • Svenskt Näringsliv - Statiskt till Svenskt Näringsliv.
 • API - Externa system kan interagera med MaxPA m.h.a ett API. Läs mer...