Fixa firmans löner själv;Hantera personalen effektivare
Lön, schema/bemanning och reseräkningar i samma system
Prova gratis Läs mer

Lön

Komplett löneprogram

Läs mer »

Schema/bemanning

Bemanna din verksamhet och schemalägg din personal

Läs mer »

Reseräkningar

Registrera din reseräkning enkelt

Läs mer »

Utbetald lön:
193 269 804,00 kr

Egenrapportering

Med egenrapportering (självservice) kan de anställda göra stora delar av lönearbetet själva. Inga fler blanketter eller Excel-filer.

 • Visa lönespecifikationer
 • Ändra kontaktuppgifter
 • Rapportera arbetad tid, övertid, OB mm.
 • Frånvarorapportering
 • Reseräkningar
 • Visa schema
 • Frånvaroansökan
 • Byte av arbetspass

Bemanning och schemaläggning

Bemanna din verksamhet eller schemalägg din personal. Schemamodulen är fullt integrerad med lönmodulen.

 • Månadsvy och veckovy
 • Repeterande schema
 • Vakanta arbetspass för bemanning
 • Frånvarohantering
 • Ledighetsansökan
 • Byte av arbetspass mellan personalen
 • Obekväm arbetstid
 • Övertid
 • Drag-and-drop
 • Löneunderlag skapas automatiskt

Lön

Lönmodulen har komplett funktionalitet för beräkning av lön och rapportering till Skatteverket, banker och pensionsinstitut.

 • Lönebesked via epost eller utskrift
 • Bankfiler för de största bankerna
 • SIE-fil
 • API-integration med SpeedLedger, Fortnox, e-conomic med flera
 • Arbetsgivarintyg
 • Arbetsgivardeklarationer till Skatteverket
 • Kontrolluppgifter till Skatteverket
 • Centrala skatteregistret (CSR)
 • FORA
 • Skattefri lön för idrottsutövare
 • Kontering med valfria dimensioner
Läs mer »

Reseräkningar

Använd resemodulen för att förenkla administrationen av firmans resor. Reseräkningar behöver inte vara krångliga.

I reseräkningsmodulen kan anställda och administratörer rapportera reseräkningar.

Traktamenten räknas ut automatisk utifrån resans start- och sluttidpunkt. Traktamentets belopp kan reduceras ifall resenären har blivit bjuden på frukost, lunch eller middag. Fri kost kan också medföra förmånsbeskattning.

Stöd finns också för nattraktamente om man t.ex övernattat hos någon bekant eller släkting.

När resan fastställs skapas lönehändelser automatiskt. Administratören attesterar sedan resan innan den kommer med i löneberäkningen.

API-integrationer

Med vårt REST-API kan omgivande system skicka lönehändelser och hämta beräkningsresultat.

Vi stöder även standarden PaXML för att ta emot och skicka t.ex anställningsdata och tidstransaktioner.

Integrationer med den vanligaste förekommande ekonomisystemen SpeedLedger, Fortnox, e-conomic, 24SevenOffice och PromikBook, där bokföringsverifikationer exporteras.

Läs mer »

Hjälp av redovisningsbyrå

Vill du ha hjälp av redovisningsbyrå med att administrera ditt företags löner? Ibland kan det som företagare vara bra att fokusera sin tid på företagets kärnverksamhet istället för administrativa uppgifter.

Anställda och företagsledning använder MaxPA för att rapportera avvikelser och byrån ansvarar för att korrekt beräkning samt rapportering till Skatteverket mm blir utförd.

Vi erbjuder i samarbete med partner fast pris från 130 kr per lönespecifikation.

Läs mer »

Support

Vi erbjuder support via telefon, epost eller den inbyggda supportfunktionen.

SpeedLedger

MaxPA är exklusiv partner till SpeedLedger angående lönemodul. Bland annat finns en integration för att skicka bokföringsverifikationer från MaxPA till SpeedLedger. Läs mer »

PromikBook

MaxPA finns även som lönemodul i affärsystemet PromikBook. Med PromikBook får du ett affärssystem med bokföring, fakturering och lön helt integrerat i ett system. Läs mer »