Enkel och flexibel lönetjänst

Tycker du att det verkar svårt att hantera löner? Att själv sköta företagets löner är numera lätt som en plätt. Med vår enkla och användarvänliga lönetjänst väljer ni själva om ni vill sköta lönehanteringen på egen hand eller låta oss göra jobbet.
Prova gratis Läs mer

Användarvänligt

Du behöver inte vara löneproffs för att kunna använda MaxPA. MaxPA är ett löneprogram speciellt uformat för att företagare själva ska kunna administrera firmans löner. Du behöver inte längre anlita en lönebyrå.

Läs mer »

Komplett personalsystem

MaxPA är inte bara ett lönesystem utan ett komplett personalsystem med de funktioner som behövs för lite större företag. Förutom lön finns schema/bemanning, tidrapportering, reseräkningar och HR-modul.

Läs mer »

Mobil app

Låt dina anställda själva göra en del av jobbet. I MaxPA kan de anställda använda den mobila webbappen för att rapportera tid, utlägg eller milersättning. De kan också se schema och stämpla tid.

Läs mer »

Gratis introduktionsutbildning/visning

Om ni behöver hjälp med att komma igång eller vill få en demonstration av systemet så har vi gratis introduktionsvisning. Skicka e-post till info@maxpa.se för att boka tid.


Utbetald lön:
2 241 932 910 kr

Lön

MaxPA är ett fullfjädradat lönesystem. Färdiga kollektivavtal finns för de flesta branscher. Det går också att göra lokala avvikelser.

Se funktionslista »

Självservice

Anställda kan rapportera frånvaro, övertid, utlägg, projekttid, reseräkningar och stämpla närvaro i den mobila appen eller på webben.

Läs mer »

Res

Reseräkningamodulen räknar automatiskt ut traktamenten. Stöd finns för utlandstraktamenten. Utlägg och milersättning rapporteras också i reseräkningsmodulen.

Tidrapportering

Arbetade timmar per projekt rapporteras på telefonen eller datorn. Timmarna kan bli underlag både för lön och fakturor. Frånvaro rapporteras på samma ställe.

Läs mer »

Schema

Lägg schema på de anställda för mer exakt löneberäkning. Kan även användas för bemanningsplanering. Tidsstämpling för t.ex personalliggare eller flextid.

Läs mer »

HR

Håll ordning på utvecklingssamtalen och anställningskontrakten. Skapa ett organisationsträd eller kategorisera personalen. Valfria fält kan skapas på de anställda.

Extralön vid stöd för korttidsarbete

I detta nu är det många ägare i fåmansföretag som går i tankarna att ta ut en extralön för december för att uppfylla löneuttagskravet i inkomstskattelagen. Om man erhåller stöd i form av korttidsarbete kan det vara läge att tänka om, då detta inte är möjligt enligt Tillväxtverket. Under frågor och svar hos Tillväxtverket hittar man svaret på denna fråga.

Läs mer »

Ändrade skatter vid årsskiftet

2020 närmar sig sitt slut och i och med det följer en rad förändringar på skattefronten. Vi kommer här gå igenom några av de förändringar som riktar sig till er företagare.


Läs mer »

Skattefria julklappar

Julen är en tid då vi visar nära och kära lite extra omtanke och uppskattning. Detta är något många arbetsgivare anammar genom en julklapp till sina anställda. Generellt är gåvor från arbetsgivare skattepliktiga, men det finns undantag - jubileumsgåva, minnesgåvor och julgåvor.

Läs mer »

Kivra

MaxPA har ett samarbete med Kivra som innebär att lönespecar kan skickas till de anställdas Kivra-konto. Anställningskontrakt kan också signeras via Kivras tjänst för signering.

SpeedLedger

MaxPA är exklusiv lönesystemspartner till SpeedLedger. Ett automatiskt bokföringsprogram med direktkoppling till internetbanken. Läs mer »

Digitala protokoll

Skapa dagordning, skicka kallelser och protokollför möten digitalt. För idrottsföreningen, bostadsrättsföreningen eller bolagsstyrelser.

Läs mer »