Enkel och flexibel lönetjänst

Tycker du att det verkar svårt att hantera löner? Att själv sköta företagets löner är numera lätt som en plätt. Med vår enkla och användarvänliga lönetjänst väljer ni själva om ni vill sköta lönehanteringen på egen hand eller låta oss göra jobbet.
Prova gratis Läs mer

Användarvänligt

Du behöver inte vara löneproffs för att kunna använda MaxPA. MaxPA är ett löneprogram speciellt uformat för att företagare själva ska kunna administrera firmans löner. Du behöver inte längre anlita en lönebyrå.

Läs mer »

Komplett personalsystem

MaxPA är inte bara ett lönesystem utan ett komplett personalsystem med de funktioner som behövs för lite större företag. Förutom lön finns schema/bemanning, tidrapportering, reseräkningar och HR-modul.

Läs mer »

Mobil app

Låt dina anställda själva göra en del av jobbet. I MaxPA kan de anställda använda den mobila webbappen för att rapportera tid, utlägg eller milersättning. De kan också se schema och stämpla tid.

Läs mer »

Gratis introduktionsutbildning/visning

Om ni behöver hjälp med att komma igång eller vill få en demonstration av systemet så har vi gratis introduktionsvisning. Skicka e-post till info@maxpa.se för att boka tid.


Utbetald lön:
3 005 576 566 kr

Lön

MaxPA är ett fullfjädradat lönesystem. Färdiga kollektivavtal finns för de flesta branscher. Det går också att göra lokala avvikelser.

Se funktionslista »

Självservice

Anställda kan rapportera frånvaro, övertid, utlägg, projekttid, reseräkningar och stämpla närvaro i den mobila appen eller på webben.

Läs mer »

Res

Reseräkningamodulen räknar automatiskt ut traktamenten. Stöd finns för utlandstraktamenten. Utlägg och milersättning rapporteras också i reseräkningsmodulen.

Tidrapportering

Arbetade timmar per projekt rapporteras på telefonen eller datorn. Timmarna kan bli underlag både för lön och fakturor. Frånvaro rapporteras på samma ställe.

Läs mer »

Schema

Lägg schema på de anställda för mer exakt löneberäkning. Kan även användas för bemanningsplanering. Tidsstämpling för t.ex personalliggare eller flextid.

Läs mer »

HR

Håll ordning på utvecklingssamtalen och anställningskontrakten. Skapa ett organisationsträd eller kategorisera personalen. Valfria fält kan skapas på de anställda.

Ny personal

Vi fortsätter att växa och välkomnar vår nya systemutvecklare Simon till vårt team!


Simon är en social och golfspelande Örebroare som via Linnéuniversitetet i Växjö numera kan titulera sig som högskoleingenjör inom Datateknik.

Läs mer »

Sänkt ålder för intjänande till Avtalspension SAF-LO

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från 25 år till 22 år. Den första sänkningen trädde i kraft 1 januari 2021 och det innebär att arbetare som är fyllda 24 år numera räknas med i löneunderlaget som ligger till grund för beräkning av premien till Avtalspension SAF-LO.

Läs mer »

Vi lanserar anställningavtal i MaxPA!

Läs mer »

Fler nyheter »

Kivra

MaxPA har ett samarbete med Kivra som innebär att lönespecar kan skickas till de anställdas Kivra-konto. Anställningskontrakt kan också signeras via Kivras tjänst för signering.

SpeedLedger

MaxPA är exklusiv lönesystemspartner till SpeedLedger. Ett automatiskt bokföringsprogram med direktkoppling till internetbanken. Läs mer »

Digitala protokoll

Skapa dagordning, skicka kallelser och protokollför möten digitalt. För idrottsföreningen, bostadsrättsföreningen eller bolagsstyrelser.

Läs mer »