• 2021-06-15 - Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgift för unga

  Pandemin har slagit hårt för unga vuxnas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen har därför föreslagit en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna till 10,21 % för personer födda 1998 - 2002 under juni- augusti på ersättningar upp till 25 000 kronor per månad . Reglerna föreslås träda i laga kraft den 19 juni. MaxPA kommer självklart ha stöd för de nya reglerna.

  Har ni anställda i den aktuella åldersgruppen kan ni vänta med att lämna arbetsgivardeklaration för juni månad till dess att reglerna trätt laga kraft, dock senast 12-juli 2021.

  Om ni redan har lämnat in deklarationen för juni kan ni begära omprövning efter att reglerna har trätt i kraft för att få del av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

  Klicka här för att läsa mer på Skatteverkets hemsida

 • 2021-06-03 - Behöver du hjälp med bokslut

  Behöver du hjälp med bokslutet på ditt företag. MaxPA har ett samarbete med ekonomibyrån GN Ekonomikonsult, www.gnekonomi.se. Ni kan även få hjälp med löpande bokföring.

  Kontakta GN Ekonomikonsult på info@gnekonomi.se, eller via vår support.

 • 2021-03-25 - Problem att öppna ny period?

  Vi har infört ett ny rutin för att undvika att datum blir felaktiga när ni öppnar nya perioder. Detta innebär att "Gränsavvikelse datum" inte kan vara större än utbetalningsdag.


  Om ni har problem att öppna en ny period, gå till Period -> Datum och ändra datum för gränsavvikelser.


 • 2021-03-05 - Sänkt ålder för intjänande till Avtalspension SAF-LO

  Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från 25 år till 22 år. Den första sänkningen trädde i kraft 1 januari 2021 och det innebär att arbetare som är fyllda 24 år numera räknas med i löneunderlaget som ligger till grund för beräkning av premien. Sänkningen gäller även för Avtalspension SAF-LO Företagares egen försäkring samt vid inbetalning av extra pensionspremier som exempelvis bonusar.

  Om ni har anställda som är eller fyller 24 år under året kan ni behöva justera de preliminära lönerna hos Fora, detta för att den preliminära fakturan under 2021 ska vara korrekt. Detta gör ni på Mina sidorForas hemsida. Observera att texten i e-tjänsten ännu inte är uppdaterad utan det står “Arbetare mellan 25 - 65 år” vid inmatningsfältet.

  Om ni inte uppdaterar de preliminära lönerna nu är Foras rekommendation att ni räknar ut hur stort beloppet är som skjuts framåt. Beloppet faktureras då efter rapporteringen av slutliga löner för 2021 nästa år.


 • 2021-03-01 - Problem med AGI via fil

  Vi har upptäckt att Skatteverket just nu verkar ha problem att ta emot arbetsgivardeklarationen per fil.

  Förhoppningsvis kommer Skatteverket snart ha åtgärdat problemet.


 • 2021-02-25 - Vi lanserar anställningavtal i MaxPA!

  Förra veckan la vi ut en liten blänkare att vi kommer lansera anställningsavtal i MaxPA och nu är det äntligen dags att introducera denna nya funktion för er!

  Vårt mål är att förenkla vardagen för företagare och som ett led i detta arbete kan ni nu generera anställningsavtal direkt i MaxPA. Denna funktion uppfyller dessutom kraven på en mer digitaliserad arbetsmiljö då avtalet kan signeras via Kivra med hjälp av BankID. Detta är något som vi tror starkt på eftersom trenden med att arbeta distribuerat och hemifrån ökat i och med rådande pandemi.

  Man kan självklart även skriva ut anställningsavtalet och skriva under det med sin namnteckning.

  Klicka Title of the document HÄR för att läsa guiden på hur man gör ett anställningsavtal i MaxPA!
 • 2021-02-19 - MaxPA + Kivra = sant

  Kivra gick nyligen ut med nyheten att de har nått 4 miljoner användare. Dom flesta förknippar kanske Kivra som en digital brevlåda för bland annat myndighetspost och kvitton. Men visste ni att MaxPA kan skicka ut era lönebesked via Kivra?

  För att aktivera Kivra går ni till Inställningar och klickar er vidare till Lönespecifikation under rubriken Lön, bocka sedan i kryssrutan för Kivra för att aktivera tjänsten. I och med att man aktiverar tjänsten godkänner man även de allmänna villkoren för tjänsten. Kostnaden för detta är 3 kr per lönespecifikation.


  När vi ändå är inne på ämnet Kivra, kan jag berätta att vi kommer lansera anställningsavtal i MaxPA, som man kan skriva under digitalt med hjälp av Kivra, snitsigt va!


  Mer information om anställningsavtal i MaxPA och hur det fungerar kommer vi informera om i början på nästa vecka.


 • 2021-02-19 - Ny medlem i MaxPA-familjen

  Vi fortsätter att växa och välkomnar Malte till vårt team. Malte är en teknikintresserad kille som gillar att programmera på sin fritid. Han kommer från Karlskoga där han även studerade Teknikprogrammet med inriktning på informations- och medieteknik på Möckelngymnasiet. Hos oss på MaxPA kommer han arbeta som systemutvecklare fram till hösten, då han planerar att studera Datavetenskap på Göteborgs Universitet, om han inte blir kvar hos oss det vill säga;)


 • 2021-02-11 - Rättning av arbetsgivardeklaration för unga vuxna

  Har ni redan skickat in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket för januari utan att fått med den nya procentsatsen om 19,73 för unga vuxna?

  Ta det bara lugnt, det går att lösa. Läs vidare för att ta reda på hur ni rättar er arbetsgivardeklaration.


  Skatteverkets e-tjänst för arbetsgivaravgifter beräknar korrekt procentsats från och med 6 februari. Har ni redan skickat in arbetsgivardeklarationen men inte signerat eller låst för signering kommer korrekt arbetsgivaravgift beräknas om man klickar sig fram till fliken ‘Granska’.


  Om ni däremot har ‘Låst’ för signering måste ni ‘Låsa’ upp och sedan gå till fliken Arbetsgivare och klicka på ‘Spara’, då görs det en ny beräkning av arbetsgivaravgifterna. Under fliken ‘Granska’ under detaljerad beräkning kan ni nu se att korrekt arbetsgivaravgift beräknats för denna nya åldersgrupp.


  Har ni redan signerat arbetsgivardeklarationen före reglerna trädde i kraft, behöver ni bara välja perioden januari 2021 och klicka på ‘Rätta’. Då kommer en ny beräkning av arbetsgivaravgifterna ske och i fliken ‘Granska’ under detaljerad beräkning kan ni se att korrekt arbetsgivaravgift har beräknats.


 • 2021-02-11 - Smittbärarpenning och ersättning till riskgrupper

  Från 6 februari till och med 30 april har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning som gäller covid-19. För att ha rätt till ersättningen enligt smittskyddslagen krävs det fortfarande att en läkare har beslutat avstängningen från arbetet.

  Om ni ansöker om smittbärarpenning hos Försäkringskassan för dagar före den 6 februari 2021, behöver ni lämna ett läkarintyg från första dagen som visar att ni inte får arbeta på grund av risken att smitta andra.

  Detta gäller även personer som blivit avstängda från arbetet på grund att de bor tillsammans med en person som fått ett positivt provsvar för Covid-19.

  Kom ihåg att karensavdrag inte gäller för smittbärarpenning, ni behöver således inte ansöka om ersättning för karens hos Försäkringskassan, då smittbärarpenning gäller från dag ett.


  Ersättning till personer i riskgrupp

  Regeringen har även beslutat att förlänga ersättningen till personer i riskgrupp samt till närstående till personer i riskgrupp, till och med 30 april 2021 .Detta både för anställda och egenföretagare som delvis eller helt måste avstå från att arbete för att undvika att smittas av Covid-19 under arbetstid. Ersättningen gäller även för behovsanställda som måste avstå inbokade arbetspass på grund av smittorisk.

  Beslutet innebär att det går att ansöka retroaktivt för obegränsat antal dagar under perioden 1 januari – 30 april 2021. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 810 kronor före skatt per dag.


  Mer information finns att läsa om på Försäkringskassans hemsida.


 • 2021-02-08 - Sänkt arbetsgivaravgift för unga vuxna

  De nya reglerna gällande den sänkta arbetsgivaravgiften för personer som är födda under åren 1998-2002 är nu aktiverade i MaxPA. För att systemet ska räkna ut arbetsgivaravgifter på 19,73 procent istället för som annars 31,42 procent, behöver ni som har anställda i den aktuella åldersgruppen göra en omräkning av lönen.


  För att göra detta går ni till 'Händelser' och klickar på 'Omräkning'. Om ni har många anställda i den aktuella åldersgruppen går ni istället till 'Period' och klickar på 'Datum', klicka sedan på 'Gör om löneberäkning'. Då kommer lönerna räknas om på alla anställda.


  Nu har lönen räknats om och som ni ser på bilden nedan har en rad med texten 'Underlag reducerad AGI ungdom' bland lönehändelserna.


  Om vi nu går till 'Period' och 'Arbetsgivardeklaration' ser vi att MaxPA räknat med den lägre procentsatsen för arbetsgivaravgifter.


  Kom ihåg att nedsättningen gäller lön upp till 25 000 kronor. Om den anställda tjänar mer än så ska vanlig arbetsgivaravgift betalas på den del av lönen som överstiger 25 000 kronor.


 • 2021-02-04 - Korttidspermittering 2021

  Den 15 februari träder en ny tillfällig lag samt en uppdatering av lagen om stöd för korttidsarbete i laga kraft. Den nya tillfälliga lagen möjliggör att stödet för korttidsarbete kommer att förlängas som längst till juni 2021. Enligt Tillväxtverkets bedömning kommer ansökan att öppnas 5-8 veckor efter det att lagen trätt laga kraft. Det kommer då vara möjligt att ansöka om stödet retroaktivt från 1 december 2020. Den tidigare karensen om 24 månader efter stödperioden slopas under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Detta innebär att alla företag som tagit del av stödet under 2020 kommer kunna ansöka om ett nytt stöd. Det gäller även de företag som ansökt om stödet 2020 men sedan inte använde det.


  Förstärkning av stödet

  Med anledning av den nya tillfälliga pandemilagen som trädde i kraft 10 januari 2021 kommer företag som fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att kunna ta del av ett förstärkt stöd. Detta innebär en utökad möjlighet till korttidsarbete, där arbetstiden kan minskas upp till 80% under perioden januari till mars 2021. Den anställde kommer då behålla 88% av sin ordinarie lön samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72%. Staten kommer i sin tur stå för 75% av kostnaden för arbetstidsminskningen. Det förstärkta stöder kräver inte att ni som företag blivit drabbade av eventuella begränsningar som pandemilagen fört med sig.


  Permitteringsnivåer

  Permitteringsnivåerna kommer fortsatt vara 20, 40 eller 60 procent, förutom under perioden januari, februari och mars då man kan söka det förstärkta stödet. Staten kommer fortsatt att stå för 75% av kostnaden för arbetstidsminskningen mellan december 2020 till och med mars 2021. Från april till och med juni 2021 står staten för 50% av kostnaden. Lönetaket om 44 000 kronor i månaden kvarstår.


  Övrigt om förstärkt och förlängd korttidspermittering

  För att förhindra missbruk av stödet kommer det införas ett krav på att lämna ett yttrande från en revisor i samband med ansökan för arbetsgivare som får stöd baserat på en lönesumma som överstiger 400 000 kronor i månaden. En ersättning upp till 10 000 kr kommer att utgå för att täcka kostnaderna för intyget.

  Tydligare regler för vad som gäller vid vinstutdelning införs. Om ett företag beslutar eller verkställer vinstutdelning två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden kommer företaget inte ha rätt att ta del av stödet. Däremot kan koncernbidrag lämnas under stödperioden.

  Mer information om korttidspermittering finns att läsa om på Tillväxtverkets hemsida.
 • 2021-01-27 - Tillfällig sänkning av arbetsgivavgifter för unga

  När Regeringen presenterade höstbudgeten aviserades ett förslag att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifterna för unga till 19,73 procent på belopp upp till 25 000 kronor. Detta gäller unga personer som är födda åren 1998-2002.

  Regeringen har nu via ett pressmeddelande aviserat att detta har tidigarelagts. Istället för 1- april kommer lagändringen träda i kraft den 6 februari 2021, men kommer gälla retroaktivt från 1-januari 2021 och gälla till och med 31 mars 2023.

  Eftersom förslaget ännu inte vunnit laga kraft kan den föreslagna nedsättningen inte tillämpas i Skatteverkets tjänster eller interna system. Om ni har anställda i den aktuella åldersgruppen bör därför avvakta med att lämna in arbetsgivardeklarationen för januari tills beslut från riksdagen kommit.

  Har ni redan lämnat in arbetsgivardeklarationen för januari 2021 kommer denna behöva omprövas efter att lagen trätt i kraft för att få del av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

 • 2021-01-07 - Extralön vid stöd för korttidsarbete

  I detta nu är det många ägare i fåmansföretag som går i tankarna att ta ut en extralön för december för att uppfylla löneuttagskravet i inkomstskattelagen. Om man erhåller stöd i form av korttidsarbete kan det vara läge att tänka om, då detta inte är möjligt enligt Tillväxtverket. Under frågor och svar hos Tillväxtverket hittar man svaret på denna fråga.

  ”Om en arbetsgivare väljer att öka löneuttaget för ägare i ett fåmansföretag under en stödperiod, och en sådan ökning inte följer av ett centralt kollektivavtal, anser Tillväxtverket att det talar emot att arbetsgivare använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Tillväxtverkets bedömning är därför att arbetsgivare då inte uppfyller förutsättningarna för stöd. Detta synsätt gäller alltså även för fåmansbolag som vill öka sin kontanta lön för att uppfylla löneuttagskravet i inkomstskattelagen inför beräkningen av gränsbelopp.”


  För er som normalt tar ut en extralön i december bör ha i åtanke att Tillväxtverkets jämförelsemånad enligt lag är tre månader innan den kalendermånad beslutet om stöd beslutades.

  ”Om en arbetsgivare söker stöd för start av korttidsarbete i april, behöver de arbetstagare som omfattas av stödet ha varit anställda i april och 3 månader innan. Jämförelsemånaden blir då januari. Om arbetsgivaren har fått en godkänd ansökan om stöd för korttidsarbete gäller godkännandet i 6 månader, och då utgår förlängningar/nya ansökningar om stöd från samma jämförelsemånad som ursprungsansökan.”


  Man bör även ha i åtanke att Tillväxtverket har ändrat sin tolkning gällande utdelning. Tillväxtverket kommer kontrollera om det skett några vinstutdelningar eller andra värdeöverföringar två månader före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.


  Vår rekommendation är att vara försiktiga och inte chansa. Även om er jämförelsemånad är december, vilket i sin tur borde innebära att ni kan ta ut en högre extralön, anser vi att ni bör agera med försiktighet. Risken finns att få stödet ifrågasatt och bli återbetalningsskyldig för hela stödbeloppet om man tar ut en högre lön avseende december. Vid minsta osäkerhet rådfråga Tillväxtverket.

 • 2020-12-30 - Ändrade skatter vid årsskiftet

  2020 närmar sig sitt slut och i och med det följer en rad förändringar på skattefronten. Vi kommer här gå igenom några av de förändringar som riktar sig till er företagare.


  Ytterligare skattesänkning för personer över 65 år

  En följd av jobbskatteavdraget som infördes 2007 är att pension och löneinkomst beskattas olika. Orsaken till denna skillnad i beskattning är att jobbskatteavdraget är en skattereduktion för arbetsinkomster. Eftersom pensionsinkomster inte räknas som ett arbetsinkomstbegrepp omfattas det inte av jobbskatteavdraget. Detta medför i sin tur att pension i många fall beskattas fall hårdare än löneinkomst. För att ytterligare minska denna skatteklyfta kommer det förhöjda grundavdraget för personer över 65 år ändras. Ändringen kommer medföra att den skillnad i beskattning som jobbskatteavdraget mellan pension och löneinkomst orsakat, i princip kommer suddas ut. Detta genom att grundavdraget kommer höjas för alla med inkomster mellan 213 000 kr och 1 418 000 kr per år, respektive sänkas för de med inkomster över 1 418 000 kr per år. För de personer med inkomster över 1 680 000 kr per år kommer ingen höjning av grundavdraget ske.


  Förändringar vid tillfälligt arbete i Sverige

  Genom att införa ett "ekonomiskt arbetsgivarbegrepp" kommer beskattningen av personer som arbetar tillfälligt Sverige att förändras från och med 1 januari 2021. Enligt nuvarande regelverk, 183-dagars regeln, kan en person med begränsad skattskyldighet utföra arbete i Sverige och undantas från att beskattas här om denna har en utländsk arbetsgivare. Detta är förutsatt att:

 • Den anställde inte vistas i Sverige mer än 183 dagar under en 12 månadersperiod.
 • Lönen betalas av en arbetsgivare vars hemvist inte är Sverige.
 • Lönen inte belastar ett fast driftställe som arbetsgivaren har i arbetslandet.
 • Ändringen kommer innebära att 183-dagarsregeln inte är tillämplig när det handlar om uthyrning av utlandsbosatt arbetskraft för arbete i Sverige. Det kommer samtidigt införas en skyldighet att göra skatteavdrag från den ersättning som utbetalats för arbete i Sverige, samt lämna särskilda uppgifter till Skatteverket. Detta gäller för utbetalare som tillhör ett annat land och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige.


  Permanent nedsättning av arbetsgivaravgift för första anställd

  Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när de anställer sin första person i företaget. Från början var detta tänkt att vara en tillfällig regeländring men från och med 1 januari 2021 kommer nedsättningen av arbetsgivaravgiften för den först anställda i enmansföretag vara permanent.


  Utvidgad tidsgräns för expertskatt

  I Sverige ges en skattelättnad för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner, detta för att underlätta rekryteringen för företagen samt göra Sverige mer “lockande”. För att erhålla skattelättnaden där 25 % av inkomsten är skattefri behöver vissa kvalifikationer uppfyllas, bland annat får inte arbetstagaren ha svenskt medborgarskap. Arbetsgivaren ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige. Tidigare har tidsgränsen för expertskatt varit tre år, men nu vid årsskiftet kommer denna tidsgräns utökas till fem år.


  Ändring av beräkning av kostförmån

  Tidigare har kostförmån beräknas enligt schablonbelopp, men efter årsskiftet kommer detta ändras och beräkningen kommer istället baseras på prisbasbeloppet. Kostförmån för en hel dag kommer att motsvara 0,52% av prisbasbeloppet, som 2021 kommer vara 47 600 kr. Förmånsvärdet för lunch eller middag är 40% av värdet för kostförmån för en hel dag. Baserat på dessa procentsatser kommer förmånsvärdena vara enligt följande:

 • Helt fri kost 250 kr
 • Lunch eller middag 100 kr
 • Frukost 50 kr

 • Klicka här om ni vill läsa mer om alla ändringar på skattefronten