<HR WIDTH="100%" ALIGN="center">
 • 2022-12-23 - Ändrande tider för telefonsupporten i mellandagarna

  Under mellandagarna är telefonsupporten bemannad 09:00-12:00. Mailsupporten kommer vara öppen som vanligt!

  Vi önskar alla våra kunder en riktig god jul och ett gott nytt år.

 • 2022-11-18 - Ny funktion! Förenkla utdelningen med hjälp av MaxPA

  Förenklingsregeln eller huvudregeln? Nu behöver ni inte längre fundera och själva beräkna vad som gäller för dig när det är dags för utdelning.

  Vår nya funktion K10 huvudregeln beräknar utifrån löneunderlaget huruvida du når gränsvärdet för huvudregeln eller inte. Dessutom får du en tydlig prognos om du kommer nå gränsvärdet under året och hur mycket löneutrymme det finns till gränsvärdet.


  Det enda ni behöver göra för att aktivera funktionen är gå till Skattefliken i anställningsbilden och bocka i Delägare m.fl i fåmansbolag. Gå sedan till Period>Checklista för att hitta K10 huvudregeln.

 • 2022-11-11 - Prisjustering på avtal samt lönetjänst

  Från och med 1-januari 2023 justeras priset för lönetjänsten från 149 kr/lönespecifikation till 169 kr/lönespecifikation. I samband med detta kommer vi även ta ut en extra kostnad om 9 kr/lönespecifikation vid användande av annat kollektivavtal än vårt standardavtal.

 • 2022-07-04 - Semestertider i telefonsupporten!

  Semestern är här och det innebär förkortade tider på telefonsupporten. Från 4-juli till 31-juli är telefonsupporten bemannad 09:00-12:00. Mailsupporten kommer vara öppen som vanligt!

  Vi önskar alla våra kunder en riktig härlig sommar.


 • 2022-05-19 - Så här aktiverar man semesterskuldlistan

  För att aktivera semesterlistan går ni till Inställningar > Checklista, bocka i Semesterlista - Spara. Semesterlistan hittar ni nu i Checklistan under period.


 • 2022-04-29 - Vi lanserar nattläge

  Blir du trött i ögonen efter många timmars arbete framför skärmen? Då kan vi med glädje meddela att vi nu lanserat nattläge. Testa DU också!


  Gå till Inställningar och klicka sedan på Mörk bakgrund i rutan Grunduppgifter. -Klart!

  Luta er tillbaka och njut av piggare ögon på kvällskvisten.


 • 2022-04-27 - Jämkning skolungdomar

  Sommaren närmar sig med stormsteg och för många verksamheter innebär det sommarjobbare. Under 2022 kan skolungdomar och studerande tjäna upp till 20 431 kr utan att behöva betala skatt. På Skatteverket.se finns ett speciellt intyg som ungdomar kan fylla i och sedan lämna till er som arbetsgivare, där de uppger att de inte kommer tjäna över det fastställda beloppet.


  Inställningar i MaxPA

  Om ni ska anställa sommarjobbande ungdomar som ej ska betala skatt ska ni göra följande. I fliken Skatteuppgifter i anställningsbilden anger ni 0,00 % i jämkning, fyll sedan i 20 431 i rutan Fribelopp. Genom att göra det vet systemet att ingen skatt ska dras upp till det beloppet. Glöm inte att spara.


 • 2022-04-21 - Ny reseräkningsmodul!

  Har ni testat vår sprillans nya rese- och utläggsmodul med Google integration? Om inte testa den redan nu och ta del av en enklare rese- och utläggshantering. Tack vare integrationen med Google behöver ni aldrig räkna ut hur långt ni kört, fyll bara i startadress och slutadress så sköter systemet resten, kanon va? Precis som tidigare har modulen stöd för både inrikes- och utrikestraktamenten.

  För att aktivera den nya modulen går ni till Inställningar > Tillägg och bockar i Ny vid texten Reseräkningsmodul, glöm inte att spara.


  När ni aktiverat modulen skapas nya lönearter för utlägg, har ni sedan tidigare olika varianter av utlägg behöver ni dölja dessa och skapa nya. För att dölja en lönehändelse går ni till Inställningar > Händelser, sök fram lönehändelse i rutan Beskrivning och klicka sedan in på den. Bocka i Dölj och klicka sedan på spara.


  För att lägga in nya utläggskopior går ni till Inställningar > Utläggstyper, finns i rutan Res. Namge utläggstypen, sätt bokföringskonto och ange om det är någon annan momssats är 25% - Klart!


 • 2021-12-22 - Förenkla årsskiftet

  2021 lider mot sitt slut och det innebär förutom julstök och nyårs-galej även en del extra rapporter och arbete i lönesystemet. Men känn ingen stress, i denna text kommer ni få de verktyg ni behöver för ett smidigt och stressfritt årsskifte, i allafall i MaxPA.


  FORA

  Klicka HÄR för att läsa om hur ni ta ut den årliga rapporten till Fora som ni sedan laddar upp på Foras hemsida.


  Kontrolluppgifter

  Har ni under året använt någon av nedanstående lönehändelser kommer Kontrolluppgifter 2021 automatisk synas i checklistan. Klicka sedan på länken KU-fil för att ladda ner filen på er dator.

 • Utdelning
 • Skatt på utdelning
 • Ränteinkomst
 • Skatt på ränteinkomst

 • Medelantal anställda

  För att aktivera listan Medelantal anställda går ni till Inställningar > Checklista, bocka sedan i valet Medelantal anställda och klicka på Spara. Listan kommer nu att synas i Checklistan.


  Semesterskuld

  För att aktivera semesterskuldslistan går ni till Inställningar>Checklista, bocka sedan i valet Semesterlista och klicka på Spara. Listan kommer nu att synas i Checklistan.


  Bruttolönelista

  För att få fram en lista över bruttolönerna under året går ni till Inställningar > Ekonomisk analys. Under Period väljer ni Lönekörning och sedan januari - december 2021. Under AGI-fält väljer ni Kontant bruttolön. Under rubriken Gruppering väljer ni hur ni vill att listan ska utformas, för att få den mest överskådliga bilden väljer Person samt Händelse, då får ni fram vilka lönehändelser förutom månads- eller timlön som utgjort bruttolönen. Avslutningsvis bockar ni i Summera samt Belopp och klickar på Sök.


  Avdragen skatt

  För att få fram en lista över avdragen under året går ni till Inställningar > Ekonomisk analys. Under Period väljer ni Lönekörning och sedan januari - december 2021. Under AGI-fält väljer ni Avdragen skatt. Under rubriken Gruppering väljer ni hur ni vill att listan ska utformas, för att få den mest överskådliga bilden väljer Person samt Händelse, då får ni fram både preliminär- samt engångsskatt . Avslutningsvis bockar ni i Summera samt Belopp och klickar på Sök.


  Semesterårsskifte

  Har ert företag semesterårsskifte i årsskiftet? Luta er tillbaka och slappna av, i MaxPA sker semesterårsskiftet automatiskt.


  God jul och gott nytt år önskar MaxPA-teamet! • 2021-12-09 - Regeringen föreslår att coronaersättningar återinförs

  I och med den ökade smittspridningen i landet föreslår regeringen att flera coronarelaterade ersättningar återinförs eller förlängs.

  Det gäller:

 • Ersättning för karens
 • Ersättning för riskgrupper
 • Vab vid skolstängning
 • Ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka.
 • Kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning slopas.
 • Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt (gäller retroaktivt från 1 december).
 • De flesta åtgärder föreslås börja gälla från och med 8 dec 2021 till och med 31 mars 2022. Eftersom det inte finns något beslut än, så gäller nuvarande regler.

  Det innebär att du just nu bara kan ansöka om ersättning för karens eller ersättning för riskgrupper till och med 30 september 2021. • 2021-06-24 - Bekymmer med API-kopplingen mellan MaxPA och SpeedLedger

  Vi har upptäckt att API-kopplingen mellan MaxPA och SpeedLedger har slutat att fungera.

  Kunder som använder integrationen med SpeedLedger kan därmed inte få iväg bokföringsfilen.

  Vi arbetar med SpeedLedger för att åtgärda problemet. Om ni behöver läsa in filen snarast så kan ni ladda ner en SIE-fil och ladda upp den manuellt på SpeedLedger. SIE-filen hittar ni under Period > fliken Bokföring > SIE-export (blå text vid PDF-ikonen).

 • 2021-06-24 - Ny rutin för supportärenden

  I ett led för att öka säkerheten för er kunder samt förbättra vår supportfunktion har vi skapat en ny rutin där ni behöver ge våra supportagenter tillåtelse att gå in på ert företags konto.

  Skapa supportärende

  Det smidigaste sättet att ge våra supportagenter tillåtelse att gå in på ert företagskonto och hjälpa er är att skapa ett supportärende. Detta gör ni genom att klicka på den orangea knappen Hjälp uppe i högra hörnen. Klicka sedan på Kontakta support, i rutan skriver ni vad supportärendet avser och klickar sedan på Skicka. • För snabbare hantering av ett tidigare eller pågående ärende skriv gärna supportagents namn i meddelanderutan.
 • Om ni kontaktar oss via telefon kan ni i samband med att ni ringer lägga ett ärende och skriva exempelvis support via telefon samt namnet på supportagenten ni pratar med.
 • Bjud in användare

  Om ni alltid vill att en specifik supportagent ska ha tillgång till ert konto kan ni bjuda in denne som användare. Detta gör ni genom att klicka på Inställningar > Användare och sedan klicka på knappen Bjud in. Fyll sedan i supportagentens e-postadress och vilken roll denne ska ha, klicka sedan på Bjud in.

  Ni kan självklart ta bort supportagenten som användare genom att gå till Inställningar > Användare och klicka på krysset under rubriken Ta bort.