Semester

MaxPA har stöd för beräkning av semesterrätt (för både månads- och timanställda) och semesterersättning (med direkt utbetalning eller fondering) samt semestertillägg (fast eller rörligt).

Inställningar på företagsnivå

Under fliken "Semesterinst" i inställningar kan man göra inställningar per avtal.

  • Semesterskuld - Anger huruvida semesterskulden skall bokföras i de verifikationer som produceras
  • Semesterår - Anger när semesteråret börjar, antingen 1:a januari eller 1:a april.
  • Intjänandeår - Anger huruvida man kan ta ut årets intjänade semesterdagar under innevarande år, eller om man först måste tjäna in semestern under ett semesterår, innan de kan tas ut.
  • Semestertillägg - Anger om semestertillägg skall betalas ut i samband med uttag ("Uttag"), eller då semesteråret är slut ("Semesterår").
  • Rörligt semestertillägg - Aktiverar möjligheten att använda sig av rörligt semestertill, dvs tillägg som baseras på tidigare rörlig lön så som OB, provision, etc.
  • Semesterutfyllnad - Aktiverar funktion för att fylla ut semesterlön så att en lägstanivå garanteras.

Inställningar för månadsavlönade

Inställningar för timavlönade