Semester


MaxPA har stöd för beräkning av semesterrätt för både månads- och timanställda, semesterersättning (med direkt utbetalning eller fondering) samt fast och rörligt semestertillägg.


Inställningar på företagsnivå

För att göra semesterinställningarna enligt avtal går du till Inställningar och klickar på Semesterinställningar.

  • Semesterskuld - Anger huruvida semesterskulden ska bokföras i de verifikationer som produceras.
  • Semesterår - Anger när semesteråret börjar, antingen första januari eller första april.
  • Intjänandeår - Anger huruvida man kan ta ut årets intjänade semesterdagar under innevarande år, eller om man först måste tjäna in semestern under ett semesterår innan de kan tas ut.
  • Semestertillägg - Anger om semestertillägg ska betalas ut i samband med semesteruttaget, Uttag, eller i början av påföljande semesterår, Semesterår.
  • Rörlig semesterlön - Aktiverar möjligheten att använda sig av rörligt semestertillägg, dvs. tillägg som baseras på rörlig lön såsom OB, provision, etc.
  • Semesterutfyllnad - Aktiverar funktionen för att fylla ut semesterlönen så att en lägstanivå garanteras.

Inställningar för månadsavlönade

Inställningar för timavlönade