Semester för timavlönade


Inställningar för timavlönade

I fliken Anställningsuppgifter i anställningsbilden väljer man först huruvida den anställda har semesterrätt eller ska få semesterersättning. Ange detta på raden för Semester.

Om semesterersättningen ingår i timlönen ska du välja Ingen.Semesterersättning

Semesterersättning kan antingen betalas ut vid varje lönekörning eller fonderas för att betalas ut årsvis eller i samband med semesteruttag. Om man väljer Semesterersättning i rullgardinen så kommer den att betalas ut på varje lön. Procentsatsen bestäms av aktuellt anställningsavtal, normalt sett 12 procent.Semesterersättning, sparad

Om man väljer Semesterersättning, sparad så fonderas semesterersättningen. Man kan sedan se den ackumulerade semesterersättningen i fliken Saldo i fältet Semesterskuld. Procentsatsen bestäms av aktuellt anställningsavtal, normalt sett 12 procent.

Uttag av fonderad semesterersättning sker med händelsen Semesteruttag, semesterers där man får den anställdas timlön som förslag på ā-pris. Om man inte ska betala ut i samband med semesteruttag utan årsvis så anger man "1" som antal och det totala beloppet som ā-pris.

Ackumulering sker utan hänsyn till semesterår.

Om man börjar med MaxPA mitt under ett semesterår är det viktigt att man lägger in ingående balans i fältet Semestergrund i fliken Saldo i anställningsbilden.Semesterrätt

Timanställda kan också ha semesterrätt istället för semesterersättning. Då ska man välja Semesterrätt i rullgardinen Semester i fliken Anställningsuppgifter, samt ange antalet semesterdagar. När den anställde tar ut semesterdagar räknas semesterdaglönen ut genom att man tar föregående semesterårs semestergrundande lön multiplicerat med 12 procent (eller vad aktuellt avtal säger) och delar detta med antalet semesterdagar.

När man startar i MaxPA är det viktigt att man lägger in ingående balans för Semestergrund i fliken Saldo i anställningsbilden för innevarande och föregående semesterår.

När den anställde tar ut sin semester skall man rapportera händelsen Semesteruttag timanställd.


Inställningar på företagsnivå

Inställningar för månadsavlönade