Kontering

MaxPA framställer bokföringsverifikationer som kan exporteras till bokföringssystemet. MaxPA stöder ett antal bokföringsprodukter och kan också producera en standard SIE-fil.

Viktig info SpeedLedger-kunder

Konto

Vilka konton som används styrs av händelsetypen (lönearten) på de olika löneraderna. Om man inte använder samma kontoplan som MaxPA finns det möjlighet att registrera egna kontonummer.

I exemplet ovan är 1920 Kassa/bank ändrad till 2820 Kortfristiga skulder till anställda.

Kontot som används för lönekostnaderna beror på vilket kollektivavtal som används. I MaxPA:s standardavtal används konto 7211.

Det går även att definera kontot för lönekostnaderna per anställd. Detta görs i fältet "Avikande konto" i fliken "Anställningsuppgifter" i anställningsbilden. Detta konto gäller då istället för det konto som anställningsavtalet anger.

Verifikationer

MaxPA framställer bokföringsverifikationer som kan skickas eller registreras i aktuellt bokföringssystem. Vilka verifikationer som skapas beror på valet i "Inställningar > Konto"

  • Utbetalning och skatteinbetalning
  • Utbetalning och skattkonto
  • Endast utbetalning

Vid "Utbetalning och skatteinbetalning" och "Utbetalning och skatteikonto" skapas två verifikationer. Den första verifikationen är utbetalningstillfället. Den andra verifikationen är tillfälle då man betalar in skatten till Skatteverket. Skillnaden är att konto 1920 krediteras vid Skatteinbelning och 1630 vid skattekonto.

Exporter och integrationer

I samband med lönekörningen framställs underlag för bokföringsverifikationer. Om man har aktiverat en integration kommer verifikationerna att exporteras när man trycker på knappen "Fastställ". Aktivering av integration sker i fliken "Konto" i organisationsbilden. Där kan man välja i en rullgardinsmeny vilket externt bokföringssystem man vill integrera sig med. När man valt system, t.ex "SpeedLedger" får man ange ett eller flera nyckelvärden som erhålls ifrån det system man vill integrera med.

SIE

Om man använder något bokföringssystem som saknar integration med MaxPA, kan man istället exportera en standard SIE4-fil. Länken till SIE-filen hittar man i konteringsbilden. I lönekörningsbilden finns en länk till konteringsbilden. Konteringsbilden visas verifikationerna ifall man registrera dem manuellt i sitt bokföringssystem.

Utökad kontering - Dimensioner

För att aktivera utökad kontering i MaxPA skall ni först kryssa i rutan "Kontering" under "Inställningar > Tillägg".

I MaxPA går det att definiera valfria dimensioner för kontering i bilden "Inställningar > Dimensioner". För att kommunikation med omgivande system skall fungera bör man använda de standardiserade dimensionsnummren. T.ex har kostnadsställe nummer ett (1) och projekt nummer sex (6).

När man definierar dimensioner anger man också varifrån dimensionen får sitt värde. Man kan välja huruvida dimensionsvärden (t.ex kostnadsställe eller projektkod) sätts på anställningen, orgenheten eller vid rapporteringstillfället (Debitering).

Debitering och projekt

Om man vill kunna ange debitering i rapporteringsbilden skall man kryssa i "Debitering" när man definierar aktuella dimensioner. Dimensionen projekt används ofta på detta sätt. Det innebär att man t.ex kan ange projekt i samband med lönerapportering.

Under "Inställningar > Debitering" kan man sedan definiera vilka möjliga debiteringar som skall finnas tillgängliga för rapportörerna. Om ett organisationsträd används, kan man också välja för vilken orgenhet de olika debiteringarna skall vara tillgängliga.

Debitering kan även användas för ombokning av lönekostnaden för månadsavlönade. Då skall händelsen "Arbetstid" användas. Denna händelse påverkar inte den anställdes lön, men den påverkar hur lönen konteras.

Normalkontering

Förutom att ange debitering i samband med rapportering så kan man sätta en fast kontering på anställningen. I fliken "Kontering" i anställningsbilden kan man ange hur lönekostnaderna skall fördelas. De dimensioner där kryssrutan "Anställning" är ikryssad visas i denna bild. Ofta är det dimensionen kostnadsställe som används på detta sätt.

Det går dessutom att fördela konteringen på olika dimensionsvärden (t.ex kostnadsställen eller projekt). Man kan registrera flera rader och ange en procentuell andel för varje rad.

Organisation

Om man använder ett organisationsträd kan konteringen även styras via organisationstillhörighet. När en dimension definieras, t.ex kostnadsställe, så kan man kryssa i rutan "Orgenhet". Då får man möjlighet att ange dimensionsvärde i bilden för organisationsenhet. Sedan kommer lönekostnaden automatiskt konteras enligt den anställdes organisationstillhörighet.