Konfiguration SpeedLedger

MaxPA har en integration till ekonomisystemet SpeedLedger som innebär att kontoplan och verifikationsserie synkronseras mellan systemen. För att aktivera integrationen går man till "Inställningar > Konton". I rullgardinen med namnet "Bokföringssystem" väljer man sedan "SpeedLedger". Då dyker det upp en knapp "Anslut" som man ska trycka på för att ansluta. Dessutom har ett antal andra inställningar i bilden ändrats.

  • Verifikationer - Sätts till "Endast utbetalning". Detta innebär att endast verifikationen för utbetalning kommer att produceras av MaxPA. Debetering av skuldkonton för personalskatt och sociala avgifter samt debitering av skattekonto sker istället i SpeedLedger.
  • Verifikationsserie - Sätts till "X" enligt SpeedLedgers standard.
  • Kassa/bank - Kontering till kassa/bank (1920) kopplas om till 2820 (Kortfristiga skulder till anställda) eftersom bokföring mot bankkonto i SpeedLedger sker med automatik.
  • Lönekostandskonton - Lönekostandskontona 7011, 7211 och 7221 kopplas om till 7010, 7210 respektive 7220 enligt SpeedLedgers standard.

Om man har en ej fastställd lönekörning måste man göra om löneberäkningen efter att ändringarna ovan gjorts. Detta gör man genom att trycka på knappen "Beräkna" i fliken "Period" i lönekörningsbilden (meny "Lönekörning").

Exporten till SpeedLedger utförs sedan genom att man trycker på länken "SIE-fil" i fliken "Verifikationer" på lönekörningsbilden. Då laddas en textfil enligt SIE-formatet ner till "Hämtade filer" på användarens dator. Sedan loggar man in på SpeedLedger och laddar upp samma fil. Intruktion för detta finns på SpeedLedgers supportsida.

SpeedLedger håller på att utveckla en server-till-server-integration så att filen kan skickas automatiskt ifrån MaxPA när en lönekörning fastställs. De är dock försenade i detta arbete men det beräknas vara klart till lönekörningen i februari.