Arbetsgivarintyg

Denna guide beskriver vad du behöver registrera för att komma igång med att använda arbetsgivarintyg.nu i MaxPA, och du får veta hur man sätter upp kopplingen mot arbetsgivarintyg.nu. Om du behöver ytterligare hjälp med att komma igång kan du boka en anpassad utbildning för arbetsgivarintyg.


Konto Arbetsgivarintyg.nu

Först behöver du gå till arbetsgivarintyg.nu för att skapa ett konto. När du har skapat ett konto tilldelas du en "ApiNyckel" och ett "ArbetsgivarId". Du hittar dem under "Uppgifter för integration". Dessa uppgifter ska du sedan använda för att koppla MaxPA till Arbetsgivarintyg.nu.


Inställningar MaxPA

Gå till Inställningar och klicka på Kontonr mm som du hittar under rubriken Grunduppgifter. Under Statistik fyller du i rutorna för API-nyckel och Arbetsgivarid med uppgifterna som du fick på Arbetsgivarintyg.nu. Tryck på Spara.

Gå tillbaka till Grunduppgifter och kontrollera att telefon och e-post är ifyllda under Företagsuppgifter. Dessa används som kontaktinformation hos Arbetsgivarintyg.nu. Glöm inte att spara om du har gjort ändringar.


Anställningsuppgifter

För att skicka uppgifterna till Arbetsgivarintyg.se går du till fliken Anställda och väljer den arbetstagare som det gäller. Klicka på Anställningsuppgifter. Längst ned hittar du knappen Skicka arbetsgivarintyg som du trycker på.

När du har skickat intyget kommer texten "Arbetsgivarintyg skapat på www.arbetsgivarintyg.nu" att dyka upp.

Logga in på Arbetsgivarintyg.nu så hittar du intyget under importerade intyg.


Kompletteringar hos Arbetsgivarintyg.nu

Eftersom MaxPA idag inte har alla uppgifter till arbetsgivarintyget så behöver några kompletteringar göras:

  • 2. Uppgifter om anställningen (Korrekt Befattning/Titel/Yrke behöver fyllas i).
  • 3. Anställningsform (Fyll i korrekt anställningsform).
  • 6. Anledning till att anställningen upphört helt eller delvis (Ange avgångsorsak).

Komplettera intyget och signera det med BankId.