Backa lönekörning


För att kunna göra ändringar i en redan fastställd period (lönekörning) måste man först öppna den på nytt. Det är också möjligt att ta bort en fastställd period. Det är endast möjligt att ha en period öppen åt gången och det är den senaste perioden som kan öppnas eller tas bort. Nedan förklarar vi först hur du går tillväga för att backa en låst lönekörning innan en ny period har påbörjats, och sedan även hur du låser upp en period om en ny har hunnit skapas.


Om en ny period ej har startats

 • Under fliken Period klickar du på den senaste perioden (i detta fall nummer 32).

  • Gå sedan till fliken Datum och klicka på Öppna.
  • Svara Ja på frågan om du är säker på att du vill öppna perioden.
  • Perioden är nu åter öppen för rapportering.

  Om en ny period är öppnad

  • Tryck på Historik som finns under fliken Period.

  • Ta bort den senaste perioden genom att klicka på krysset som finns till vänster. Inrapporterade händelser finns kvar och återfås när den borttagna perioden sedan skapas på nytt.
  • Tryck OK på frågan om du är säker.
  • Perioden går nu att öppna igen enligt instruktionerna i stycket ovan.

  När du öppnar den senaste perioden (i detta fall nummer 31) kan händelserna för nästkommande lönekörning ha hamnat där. Detta beror på hur gränsen för avvikelser för perioden är inställd som du hittar under fliken Datum.