Ekonomitjänst

Vill du fokusera på din kärnverksamhet? Outsourca din ekonomiadministration till oss. Vi fixar din fixar din bokföring, dina löner, ditt bokslut och dina deklarationer.

Bokföring

Vi ser till att kundfakturor, leverantörsfakturor och övriga transaktioner blir bokförda.

Löner

Vi tar fram löner för dina anställda. Dina anställda använder självservicefunktionerna i MaxPA för att rapportera in löneunderlag.

Arbetsgivardeklaration

Vi framställer och lämar in din arbetsgivardeklaration varje månad och berättar för dig hur mycket arbetsgivagivaravgift och inkomstskatt du ska betala in.

Momsdeklaration

Vi tar fram och lämnar in din momsdeklaration månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Vi berättar för dig hur mycket moms som ska betalas in.

Bokslut

När räkenskapsåret är slut gör vi företagets bokslut. Vi hjälper dig med beslut om aktieutdelning och övriga dispositioner.

Inkomstdeklaration

I samband med bokslutet framställer vi och lämnar in bolagets inkomstdeklaration. Du får reda på hur mycket bolagsskatt som ska betalas in.

Kontaka oss för offert