Lönetjänst

Vill du fokusera på din kärnverksamhet? Outsourca din ekonomiadministration till oss. Vi fixar din fixar din bokföring, dina löner, ditt bokslut och dina deklarationer.

Kontakta oss på info@maxpa.se eller 08-12 89 60 00.

Löner

Vi tar fram löner för dina anställda. Dina anställda använder självservicefunktionerna i MaxPA för att rapportera in löneunderlag.

Arbetsgivardeklaration

Vi framställer och lämar in din arbetsgivardeklaration varje månad och berättar för dig hur mycket arbetsgivagivaravgift och inkomstskatt du ska betala in.

Bokföring

Vi ser till att lönekostnaderna blir bokförda.

Rådgivning

Vi är ditt bollplank när det gäller lönerelaterade frågor.

Pension

Vi rapporterar in underlag till Fora, Collectum (ITP) och andra pensionsinsitut.

Statistik

Om ditt företag skall rapportera in statistik till SCB eller Svenskt näringsliv gör vi det åt dig.

Pris per lönespec: 149 kr