Nettohantering

Det finns ett antal händelser som är nettoavdrag eller -tillägg. Gemensamt för dessa är att de inte påverkar skatt, arbetsgivaravigft eller kontrolluppgifter. De påverkar bara den lön som ska betalas ut.


Namn Beskrivning Debet Kredit
Nettoavdrag Avdrag för förmån som givits den anställde. 7388
Nettoavdrag för bilförmån Avdrag för bilförmån. 7385
Förskottsutbetalning i lön Utbetalning av förskott. Kommer att dras av automatiskt kommande lönekörning(ar). 1619
Förskottsavdrag, tidigare Reglering av tidigare utbetalt nettoförskott på löneutbetalning. 1610
Förskottsavdrag, innevarande Reglering av utbetalt förskott under innevarande månad. 1610
Intresseavdrag Intresseavdrag. Använd fritext för att ange rätt avdragstyp. 2790
Intresseavdrag bruttolönebaserad Intresseavdrag som beräknas som en procentsats av bruttolönen. 2790
Kostnadsersättning övriga Kostnadsersättningar som inte har med resor att göra. Beloppet är inte skattegrundande men kommer med på kontrolluppgifterna och måste hanteras på deklarationen av den anställde. 7390
Utlägg Utlägg i tjänsten. Bokföringskontot kan ändras genom att man skapar varianter av denna händelse. 5400
Ersättning bokförda utlägg Ersättning för tidigare bokförda utlägg. 2893
Hyresersättning Hyresersättning till den anställde för garage, lokal eller annat utrymme i dennes bostad. 5010
Utmätning av lön Avdrag till Kronofogden. 2750