Skatteverket

Löneutbetalningar beskattas med inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Skatteverket kräver därför att man varje månad gör en arbetsgivardeklaration på individnivå. Kontrolluppgifter rapporteras årsvis för aktieutdelning och ränteinkomster.

Preliminärskatt

Av den lön som betalas ut skall arbetsgivaren betala in preliminär inkomstskatt. Normalt sett räknas prelskatt ut genom så kallade tabellskatt. Vilken skattetabell eller jämkning en anställd har hämtas från Skatteverket och visas under fliken "Skatteuppgifter".

I vissa fall används inte skattetabeller utan särskild beräkningsgrund används. Särskild beräkningsgrund är från 2019 en viss procentskatt för skatteavdrag. MaxPA stöder även engångsskatt, vilket innebär att när man rapporterar en lönehändelse med händelsetypen engångsskatt, dras skatt enligt en procentsats som registreras under fliken "Skatteuppgifter" standard är 30 %. Slutligen kan man i skatteuppgiftsfliken kryssa "Ej huvudarbetsgivare" för anställningen, vilket innebär att skatteavdraget alltid blir 30%.

För idrottsutövare gäller speciella regler för skatt. Om årsinkomsten är under ett halvt basbelopp behöver man inte betala skatt. För 2024 är det 28650 kr. Om man registrerar en anställd med anställningstyp "Idrottsutövare" och anger 0 i jämkning, kommer MaxPA inte att göra något prelskatteavdrag upp till beloppsgränsen. Du får sedan när man kommer över beloppsgränsen ta bort jämkningen för att dra skatt.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Varje månad skall arbetsgivare göra en arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Underlaget för denna deklaration visas i menyn "Periodavslut" i fliken "Arbetsgivardeklaration".

Man lämnar in arbetsgivardeklarationen genom en knapptryckning från MaxPA. I fliken "Arbetsgivardeklaration" under menyn "Periodavslut" finns nu en knapp "Lämna in". När man trycker på denna knapp skickas arbetsgivardeklarationen till Skatteverkets server. Efter att deklarationen är inlämnad dyker två nya knappar upp, "Visa kontrollresultat" och "Godkänn". Eftersom Skatteverket inte utför alla kontroller omedelbart vid inlämning kan man behöva trycka på knappen "Visa kontrollresultat" för att kontrollera att inlämningen gick bra. För att godkänna den inlämnade deklarationen trycker man på "Godkänn". Då kommer man till en djuplänk på Skatteverkets hemsida där man kan godkänna deklarationen mha Bank-ID. Det finns också möjlighet att ladda ner deklarationen som XML-fil för att ladda upp på Skatteverkets hemsida

Underlag för arbetsgivaravgift som under året är mindre än 1000 behöver inte betalas arbetsgivaravgift på. Vill man utnyttja denna funktion får man använda lönehändelsen "Lön under 1000 kr" för att betala ut beloppet med. Den månad man passerar 1000 får man betala arbetsgivaravgift på hela summan. Idrottsutövare behöver inte betala arbetsgivaravgift upp till ett halvt prisbasbelopp.

Kontrolluppgifter

Vid varje lönekörning summerar MaxPA årets kontrolluppgifter. Från 2019 skapas det enbart kontrolluppgifter om man under året haft aktieutdelning och/eller ränteinkomster. Dessa händelser är dolda som standard och måste aktiveras under menyn "Inställningar" och sedan "Händelser" Det finns en flik för kontrolluppgifter på anställningsbilden. Om man har börjat använda MaxPA under året men betalat ut aktieutdelning och/eller ränteinkomster på annat sätt tidigare under året, kan man registrera en ingående balans för varje kontrolluppgift. Denna ingående balans går även att använda för att justera kontrolluppgiften om så önskas. Kryssrutor i kontrolluppgiften går också att markera manuellt i efterhand.

Kontrolluppgifterna för aktieutdelning och/eller ränteinkomster skrivs ut längst ner på varje lönespecfikation varje månad. Lönespecifikationerna för december månad är de slutliga kontrolluppgifterna och kan användas ifall man rapporterar manuellt till skatteverket. Eftersom kontrolluppgifterna finns på lönespecifikationerna har också de anställda blivit upplysta om vilka uppgifter som arbetsgivaren rapporterar till Skattemyndigheten.

I checklistan under Periodavslut finns en länk till kontrolluppgifterna om man har haft anställda som haft aktieutdelning och/eller ränteinkomster. Genom att klicka på denna kommer man till en sida som visar alla kontrolluppgifter för alla anställda, för aktuellt år. Längst ner på sidan finns en länk för att ladda ner XML-filen som ska laddas upp på Skatteverkets hemsida. Detta skall göras senast sista januari varje år.