Skatteverket

Löneutbetalningar beskattas med inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Skatteverket kräver därför att man varje månad gör en skattedeklaration och varje år rapporterar kontrolluppgifter.

Preliminärskatt

Av den lön som betalas ut skall arbetsgivaren betala in preliminär inkomstskatt. Normalt sett räknas prelskatt ut genom så kallade skattetabeller. Vilken skattetabell en anställd har registreras under fliken "Skatteuppgifter".

I vissa fall används inte skattetabeller utan särskild beräkningsgrund används. Särskild beräkningsgrund kan antingen vara en viss procentskatt för skatteavdrag, eller ett belopp som läggs på eller dras av ifrån den skattegrundande lönen. MaxPA stöder även engångsskatt, vilket innebär att när man rapporterar en lönehändelse med händelsetypen engångsskatt, dras skatt enligt en procentsats som registreras under fliken "Skatteuppgifter". Slutligen kan man i skatteuppgiftsfliken kryssa "Ej huvudarbetsgivare" för anställningen, vilket innebär att skatteavdraget alltid blir 30%.

För idrottsutövare gäller speciella regler för skatt. Om årsinkomsten är under 22000 betalas ingen skatt. Om man registrerar en anställd med anställningstyp "Idrottsutövare", kommer MaxPA inte att göra något prelskatteavdrag.

Arbetsgivardeklaration

Varje månad skall arbetsgivare göra en arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Underlaget för denna deklaration visas i fliken "Arbetsgivardeklaration" på lönekörningsbilden. Det finns också möjlighet att ladda ner deklarationen som XML-fil för att ladda upp på Skatteverkets hemsida.

Kontrolluppgifter

Vid varje lönekörning summerar MaxPA årets kontrolluppgifter. Det finns en flik för kontrolluppgifter på anställningsbilden. Om man har börjat använda MaxPA under året men betalat ut löner på annat sätt tidigare under året, kan man registrera en ingående balans för varje kontrolluppgift. Denna ingående balans går även att använda för att justera kontrolluppgiften om så önskas. Kryssrutor i kontrolluppgiften går också att markera manuellt i efterhand.

Kontrolluppgifterna skrivs ut längst ner på varje lönespecfikation varje månad. Lönespecifikationerna för december månad är de slutliga kontrolluppgifterna och kan användas ifall man rapporterar manuellt till skatteverket. Eftersom kontrolluppgifterna finns på lönespecifikationerna har också de anställda blivit upplysta om vilka uppgifter som arbetsgivaren rapporterar till Skattemyndigheten.

I checklistan på lönekörningsbilden finns en länk till kontrolluppgifterna. Genom att klicka på denna kommer man till en sida som visar alla kontrolluppgifter för alla anställda, för aktuellt år. Längst ner på sidan finns en länk för att ladda ner XML-filen som ska laddas upp på Skatteverkets hemsida. Detta skall göras senast sista januari varje år.