Tidrapportering och fakturering

Många företag fakturerar arbetade timmar till sina kunder. I MaxPA kan man rapportera arbetade timmar på olika projekt och sedan kan fakturaunderlag skickas till det ekonomisystem ni använder.

Tidrapportering

I MaxPA finns olika tre olika tidrapporteringsbilder, en för månadsvis, veckovis eller daglig rapportering. Om man använder dator eller surfplatta kan använder man lämpligen månads- eller veckorapporten medan dagrapporten lämpar sig bäst för mobiltelefonernas mindre skärmar.

I tidrapporteringsbilderna väljer man vilka projekt man tidrapportera på. De projekt man använt de senaste 30 dagarna visas automatiskt i rapportbilden. Man rapporterar sedan antalet arbetade timmar per projekt och dag. Vidare kan man rapportera timmar på olika frånvarotyper så som sjukdom, föräldraledighet, tjänstledighet med mera. Slutligen kan man ange eventuell plus- eller minustid på kompbanken. Har man ett schema registrerat så visas schematiden för varje dag så att man vet hur många timmar man förväntas tidrapportera.

Fakturering

I fakturabilden kan man se vilka ofakturerade timmar som finns rapportera. Timmarna är summerade per projekt och kund. Man kan även borra sig ner i dessa summeringar och se exakt vilka datum och vilken rapportör timmarna kommer ifrån.

I fakturabilden kryssar man sedan för de projekt som skall faktureras. Man kan välja att fakturera precis när man vill, veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller något helt annat. Skapade fakturor kan sedan exporteras till ekonomisystem genom en knapptryckning.

Konfiguration

För att komma igång med tidrapportering och fakturering måste man först aktivera de dimensionerna projekt och kund. Sedan lägger man upp de projekt man vill rapportera tid på. När man lägger upp ett projekt väljer man också vilken kund projektet tillhör. Kundlistan som man väljer ifrån hämtas automatiskt ifrån ekonomisystemet.