Extrakörningar/Direktutbetalning

Maxpa har 2 typer av lönekorningar Period och Extrakörning/Direktutbetalning.

Aktivera Extrakörningar/direktutbetalning

Extrakörning/Direkutbetalning aktiveras via Inställningar->Tillägg

Skapa Extrakörning

Under periodavslut finns en ny knapp "Ny extrakörning" och man kan även se vilken typ av körning det är i tabellen. När du trycker på skapa extrakörning får du ange from och tom samt utbetalningsdatum. Ange datum utifrån om det är en justering av tidigare perioder eller en direktutbetalning innan ordinarie period. Man ser den sidan i listan över perioder med Direkt som typ Man kan ha en Direktutbetalning/extrakörning och period öppen samtidigt och ser högts upp i vänstra hörnet vilken av dem som är aktiv när man rapporterar händelser. Man byter mellan de olika körningarna via periodavslut och fliken historik.

Periodavslut

De händelser du rapporterar på Extrakörningar kommer med periodavslut och alla listor skapas för dem händelserna. Arbetsgivardeklarationen är dock för alla utbetalningar som sker under månaden med specifiecerat vilka lönekörningar som ingår i underlaget.

.