Utmätning i lön

Vad menas med förbehållsbelopp och utmätningsbelopp?

Det belopp som arbetstagaren får behålla kallas förbehållsbelopp. Det belopp du som arbetsgivare ska betala in till kronofogden kallas utmätningsbelopp.

Hur avdraget ska göras

I MaxPA rapporterar du en avdraget som en händelse av typen "Nettoavdrag". MaxPA hanterar inte bevakning mot förbehållsbelopp. För att få en sammanställning av alla utmätningar för alla anställda kan man i "Rapporter > Kontoanalys" ta fram en rapport för händelsen "Nettoavdrag" summerat per person.

Du ska göra avdraget fr.o.m. den första utbetalningen efter det att du har tagit emot beslutet om löneutmätning från oss.

Avdraget ska göras i hela kronor.

Arbetstagaren ska få behålla det förbehållsbelopp som finns angivet i beslutet. Det som är kvar av lönen efter avdrag av skatt och förbehållslopp (utmätningsbeloppet) ska skickas till oss.

I vilken ordning ska avdragen göras?

Om du ska göra flera avdrag och inkomsten inte räcker till, ska avdragen göras i följande ordning:

  • Preliminär A­skatt
  • Underhållsbidrag och underhållsstöd
  • Övriga fordringar
Betala in till Kronofogden

Avdraget belopp enligt beslut om löneutmätning ska betalas in till oss samma dag som löneutmätning sker. Om ni inte kan göra avdrag enligt beslut ska ni meddela orsaken till det. Du har inte rätt ge arbetstagaren uppskov med avdrag.

Om du som arbetsgivare vet att avdrag inte kommer att kunna ske i enlighet med beslutet eller att inbetalningen kommer att bli försenad är det viktigt att du tidigt meddelar oss det.

Om du inte meddelar skickar vi ut en anmaning till er som arbetsgivar med en uppmaning att förklara avvikelsen. På så sätt undviker ni att en anmaning skickas ut och det merarbete det innebär att svara på den.

För att meddela avvikelser kan ni kontakta oss på 0771­ 73 73 00, eller använda e­tjänsten Rapportering.