Utmätning av lön


Hur avdraget ska göras

Du ska göra avdraget från och med den första löneutbetalningen efter det att du har tagit emot beslutet om utmätning av lönen från Kronofogden.

I MaxPA rapporterar du avdraget som en händelse kallad Utmätning av lön. Den finns sorterad under Övriga. Ange under vilken tidsperiod utmätningen ska ske. Om den är planerad för flera månader så kan du lägga in slutdatumet här. I beloppsrutan anger du utmätningsbeloppet, dvs. hur stort avdrag som ska göras på lönen. Avdraget ska göras i hela kronor. Tryck sedan på Spara.

För att ange vilket förbehållsbelopp som gäller väljer du händelsen Förbehållsbelopp och skriver beloppet i beloppsrutan.

Löneutmätningen sker i form av ett nettoavdrag. Arbetstagaren ska få behålla det förbehållsbelopp som finns angivet i beslutet och MaxPA ser till så att inte ett för stort avdrag görs. I listan med rapporterade händelser kan du kontrollera hur stort utmätningsbeloppet kommer att bli.

För att få en sammanställning av samtliga utmätningar för alla anställda kan man i Rapporter > Ekonomisk analys under Inställningar ta fram en rapport för händelsen Utmätning av lön.


I vilken ordning ska avdragen göras?

Om du ska göra flera avdrag och inkomsten inte räcker till ska avdragen göras i följande ordning:

  • Preliminär A-­skatt
  • Underhållsbidrag och underhållsstöd
  • Övriga fordringar

Betala in till Kronofogden

Avdraget belopp enligt beslut om löneutmätning ska betalas in till Kronofogden samma dag som löneutmätningen sker. Om avdraget inte kan göras enligt beslut ska du meddela orsaken till det. Du har inte rätt ge arbetstagaren uppskov med avdrag.

Om du som arbetsgivare vet att avdrag inte kommer att kunna ske i enlighet med beslutet eller att inbetalningen kommer att bli försenad är det viktigt att du tidigt meddelar det till myndigheten.

Om du inte meddelar skickar Kronofogden ut en anmaning till dig som arbetsgivare med en uppmaning att förklara avvikelsen. Meddelar du avvikelser i tid undviker du att en anmaning skickas ut och det merarbete som det innebär att svara på den.

För att meddela avvikelser kan du kontakta Kronofogden på 0771­ 73 73 00, eller använda deras e-­tjänst Rapportering.