Självservice

Låt de anställda rapportera så mycket som möjligt själva, för att minska löneadministrationsarbetet. På telefonen, plattan eller datorn.
Prova gratis

Frånvaro

Anställda kan rapportera eller ansöka om olika sorters frånvaro.

Utlägg

Utlägg rapporteras genom att man tar ett foto med telefonens kamera. Fotot tolkas sedan och datum, belopp samt moms registreras automatiskt.

Tidrapportering

Arbetade timmar på olika projekt rapporteras i dagrapporten på telefonen eller veckorapporten på datorn.

Läs mer »

Tidstämpling

Anställda kan rapportera ankomst, hemgång mm på telefonen eller på en monitor på väggen. Använd RFID, GPS, QR eller NFC (U2F).

Lönespecar

De anställda kommer åt sina lönespecar, ny och gamla, på telefonen eller på datorn.

Schema

Anställda kan se arbetstidsschemat och även göra förfrågningar och godkänna byte av arbetspass.

Läs mer »

Res

Reseräkningamodulen räknar automatiskt ut traktamenten. Stöd finns för utlandstraktamenten. Utlägg och milersättning rapporteras också i reseräkningsmodulen.

Läs mer »