Schemamodul

Schemamodulen kan användas för automatiskt beräkning av OB-tillägg, flextidsberäkning, personalliggare eller bemanningsplanering.
Prova gratis

Repeterande schema

Skapa repeterande personliga scheman eller schemamallar. Schemat kan löpa över flera veckor. Schemamallar kan kopplas till flera anställda.

OB-tillägg

OB-tillägg skapas automatiskt utifrån schemat.

Tidstämpling

Anställda kan stämpla tid på pekskärm på väggen mha RFID-brickor, eller på sina telefoner (GPS, QR eller NFC/U2F).

Personalliggare

Har din bransch krav på personalliggare? Använd då tidstämplingen i MaxPA.

Google calendar

Personalen kan se sitt schema i MaxPA på Google Calendar.

Bemanning

Genom att lägga upp vakanta arbetspass kan MaxPA användas för bemanningsplanering.