Tidrapportering

Låt de anställda rapportera arbetad tid per projekt på telefonen eller datorn och skapa sedan faktura- och löneunderlag.
Prova gratis

Säljer ni timmar på löpande räkning eller har ni fastprisprojekt som ni vill följa upp kostnaderna på? I så fall skall ni använda vår modul för tidrapportering. I MaxPA kan ni lägga upp era projekt och kunder. Därefter kan era anställda tidrapportera i veckorapporten eller dagrapporten.

När det börjar bli dags att fakturera skapar ni ett fakturaunderlag i MaxPA. Detta göra månadsvis, när projektet är klart eller vid valfri tidpunkt ni önskar fakturera.

Om ni istället jobbar med fastprisprojekt kommer tidrapporteringen användas för att bokföra lönekostnaderna på rätt projekt så att ni sedan kan göra en resultatanalys på projektnivå i ekonomisystemet.

Dagrapport

Dagrapporten är anpassad för mobiltelefoner och används med fördel av personal "ute på fältet" för att rapportera sina timmar.

Veckorapport

I veckorapporten kan de anställda rapportera arbetade timmar per projekt samt sin frånvaro, för hela veckan eller dag för dag.

Fakturaunderlag

Utifrån de rapporterade timmarna per projekt (och kund) skapas fakturaunderlag. Underlagen kan sedan exporteras till ekonomisystem.

Löneunderlag

Frånvaro i tidrapporteringen kommer automatiskt med i löneberäkningen. För timanställda skapas även timlön för arbetade timmar.

Integrationer

Projekt och kunder kan importeras från ekonomisystem. Fakturor kan skapas från fakturaunderlagen med en knapptryckning.

Valfria dimensioner

Tidrapporteringen görs oftast på projekt (och kund) men kan även göras på valfri annan dimension, t.ex maskin eller fordon.