Provisioner

Har du anställda som får provision baserat på t.ex sålda produkter eller fakturerade timmar? MaxPA räknar ut procentuella provisioner baserat på rapporterat underlag.
  • Procentsats - Procentsatsen för provisionen kan vara olika för olika kategorier av anställda. Den kan baseras på t.ex kompetensnivå eller valfritt annat kriterium.
  • Provisionstrappa - Provisionen kan vara konstruerad som en trappa, dvs procentssatsen är olika för olika delar av underlaget. T.ex så kan procentssatsen vara högre för de delar av underlaget som är över en viss gräns.
  • Import - Provisionunderlagen kan importeras från kassa- eller fakturasystem.