Förenkla din löneadministration

MaxPA är ett lönesystem med fokus på att förenkla löneadministrationen. Som företagare kan du själv fixa firmans löner. Du behöver inte längre ta hjälp av dyr expertis för att administrera löner.

Löneprocessen är utformad för att vara så strömlinjeformad som möjligt. Det enda man behöver göra varje månad är att rapportera avvikelser från det normala. Utdatan är automatiserad och skickas genom en knapptryckning. Genom att låta personalen själva rapportera in så mycket som möjligt av löneunderlaget blir arbetet för administratören minimalt.

Även om MaxPA är ett lättanvänt lönesystem finns många avancerade funktioner och moduler för lite större företag. T.ex finns schema/bemanning, tidrapportering och reseräkningar.

Läs mer »

Inställningar

Registreringar som bara görs vid uppläggning av anställning eller ändras sällan

 • • Anställningsuppgifter
 • • Skatteuppgifter - Hämtas via API
 • • Semesteruppgifter
 • • Organisation
»

Avvikelser

Löpande rapportering som görs varje månad, antingen av anställda själva eller av administratör

 • • Frånvaro - Sjuk, VAB, föräldraledighet mm
 • • Semester
 • • Övertid
 • • Utlägg - Fota kvitto och scanna belopp
»

Resultat

Utdata som ska levereras till anställda, banker, Skatteverket och pensionsbolag

 • • Lönespecar
 • • Bankfiler
 • • Arbetsgivardeklaration
 • • Bokföring
 • • FORA/ITP