Komplett lönesystem

MaxPA är ett fullfjädradat lönesystem. Passar såväl stora som små företag. Färdiga kollektivavtal finns för de flesta branscher. Det går också att göra lokala avvikelser.

Lönefunktioner

 • Preliminärskatt - Skatteavdrag enligt tabell, engångsskatt eller ej huvudarbetsgivare.
 • Jämkning - Stöd för särskild beräkningsgrund enligt skatteverket.
 • Semesterhantering - Semesterhantering enligt semesterlagen. Läs mer...
 • Sjukfrånvaro - Automatisk beräkning av karensdag med mera.
 • Konto - Möjlighet till konto på anställda och avvikande konto på händelser. Läs mer...
 • Kostnadsställe/projekt - Möjlighet att debitera anställda och händelser på olika kostnadsställen och projekt mm. Läs mer...
 • Milersättning - Beräkning av skattefri vs ej skattefri milersättning.
 • Frånvaro - Beräkning av belopp för tjänstledighet, föräldrapenning, sjukfrånvaro enligt formler.
 • Förmåner - Rapportering av bilförmån mm med kontrolluppgifter.
 • Utlägg - Hantering av moms för utlägg. Lagring av kvitton.
 • Reseräkningar - Rapportering av reseräkningar med traktamente, milersättning och utlägg.
 • Förskott - Hantering av förskottsutbetalning av lön.
 • OB-tillägg - Beräkning av belopp för olika klasser av obekväm arbetstid.
 • Övertid - Beräkning av belopp för övertid och restid enligt formler.
 • Jour - Beräkning av belopp för jourtid.
 • Kompensationstid - Beräkning av kompsaldo för övertid och jour.
 • Arbetstidsförkortning (ATF) - Beräkning och hantering av arbetstidsförkortning.
 • Provisioner - Beräkning av provisioner baserat på t.ex försäljning. Läs mer...
 • Beräkning - All beräkning sker direkt vid rapportering och påverkan i system visas.
 • Lönespecifikation - Lönespecifikation med egen företagslogga till de anställda. Kan även skickas med epost.
 • Idrottsutövare - Hänsyn till de speciella skatteregler som gäller för idrottsutövare.
 • Retroaktiv lön - Beräkning av retroaktiv lönehöjning.
 • Extra lönekörningar - Utbetalning av arvoden med mera flera gånger per månad. Läs mer...

Utdata/integrationer

 • Arbetsgivardeklaration - Underlagen för skattedeklarationen presenteras ruta för ruta. Läs mer...
 • Bankfil - Filexport av utbetalningsuppdrag till bank (Nordea PO3, Swedbank SUS och Bankgiro Lön).
 • Kivra - Skicka lönespecar via Kivra.
 • Kontrolluppgifter - Filexport av kontrolluppgifter till skatteverket. Läs mer...
 • SIE - Export av bokföringsverifikationer enligt SIE-formatet. Läs mer...
 • Bokföring - Export av bokföringsverifikationer till SpeedLedger, Fortnox och e-conomic.
 • Arbetsgivarintyg - Integration med arbetsgivarintyg.nu.
 • CSR-förfrågan - Fråga och svar till centrala skatteregistret (CSR).
 • Fora - Filexport till Fora.
 • SCB - Statiskt till SCB.
 • Svenskt Näringsliv - Statiskt till Svenskt Näringsliv.
 • API - Externa system kan interagera med MaxPA m.h.a ett API. Läs mer...