Företagare

MaxPA är ett komplett personalsystem som täcker in hela flödet oavsett företagsstorlek! Från tidsregistrering och reseräkningar till färdig lönespecifikation.
Prova gratis

Användarvänligt

Med det användarvänliga gränssnittet skapar ni enkelt en strömlinjeformad lönekörning med automatiska processer. Arbetsgivardeklaration och bokföringsverifikationer skickas med ett klick!

<

Kollektivavtal

Vad säger kollektivavtalet?I MaxPA finns en mängd färdigkonfigurerade kollektivavtal. Skulle ert avtal saknas löser vi det

Egenrapportering

Spara tid genom att låta era anställda själva rapportera frånvaro, projekttid, utlägg, reseräkningar mm via vår mobilapp. Lön skapas automatiskt efter attestering av chef eller administratör. Förutom att rapportera tid kan de anställda även se sina lönespecifikationer, semester- samt kompsaldo. Lönespecifikationerna kan även skickas via Kivra.

Flexibelt

MaxPA kan användas oavsett företagets storlek. Tack vare löneprogrammets styrka och flexibilitet kan det växa i takt med ert företags behov.

Schemamodul

Med MaxPAs schemodul kan du enkelt lägga scheman samt planera bemanningen. Från schemat beräknas bland annat OB-tillägg och flextid automatisk. Självklart finns även personalliggare.

Kontering

Lönekostnaderna kan konteras på valfritt antal dimensioner. Normalkontering på anställda och avvikande kontering vid lönerapporteringen.

Webbaserat

Dom anställda kan registrera sin arbetade tid via dator, surfplatta, mobil eller via en tidterminal. Eftersom löneprogrammet är helt webbaserat kan tidredovisningen göras oavsett vart i världen de anställda befinner sig. Tidrapporteringen kan göras på valfritt antal konteringar, t ex projekt och kostnadsställe. Fakturaunderlag skapas direkt i MaxPA för export till ekonomisystemet.

Organisationer

Genom att skapa ett organisationsträd i löneprogrammet får du en tydlig bild över hur organisationen ser ut beträffande avdelningar, chefer och anställda. Med det avancerade behörighetssystemet bygger ni egna roller och kan tilldela dessa per organisationsenhet, för maximal flexibilitet.

Integrationer

MaxPA har skräddarsydda integrationer med bland annat Acconomy, Arbetsgivarintyg.nu, Fortnox, Kivra, Skatteverket, Speedledger, 24SevenOffice. Det öppna API:et gör det enkelt att integrera MaxPA med i princip vilket annat system som helst.