Rättning av arbetsgivardeklaration för unga vuxna

Har ni redan skickat in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket för januari utan att fått med den nya procentsatsen om 19,73 för unga vuxna?

Ta det bara lugnt, det går att lösa. Läs vidare för att ta reda på hur ni rättar er arbetsgivardeklaration.


Skatteverkets e-tjänst för arbetsgivaravgifter beräknar korrekt procentsats från och med 6 februari. Har ni redan skickat in arbetsgivardeklarationen men inte signerat eller låst för signering kommer korrekt arbetsgivaravgift beräknas om man klickar sig fram till fliken ‘Granska’.


Om ni däremot har ‘Låst’ för signering måste ni ‘Låsa’ upp och sedan gå till fliken Arbetsgivare och klicka på ‘Spara’, då görs det en ny beräkning av arbetsgivaravgifterna. Under fliken ‘Granska’ under detaljerad beräkning kan ni nu se att korrekt arbetsgivaravgift beräknats för denna nya åldersgrupp.


Har ni redan signerat arbetsgivardeklarationen före reglerna trädde i kraft, behöver ni bara välja perioden januari 2021 och klicka på ‘Rätta’. Då kommer en ny beräkning av arbetsgivaravgifterna ske och i fliken ‘Granska’ under detaljerad beräkning kan ni se att korrekt arbetsgivaravgift har beräknats.