Fora


I MaxPA kan du ta ut den årliga rapporten till Fora som du sedan laddar upp på Foras hemsida. För att aktivera funktionen i MaxPA ska du först gå till Inställningar > Kontonr mm och fylla i fältet FORA avtalsnr. Detta är ett 7-siffrigt avtalsnummer som du fick från Fora i samband med att du tecknade försäkringen.

I Fora kan man vara försäkrad som arbetare eller tjänsteman. Om den anställde är försäkrad som arbetare ingår en tjäntepension, vilket innebär att premien är dyrare än för en tjänsteman. För tjänstemän ingår bara skadedelen.

Nästa steg är att gå till fliken Anställningsuppgifter för respektive anställd. Där kan du ange huruvida den anställda är försäkrad som arbetare, tjänsteman eller inte försäkrad alls. Tryck sedan på Spara. Nu har en ruta dykt upp där du ska ange från vilket datum den anställde är försäkrad. Om du är osäker kan du ange årets startdatum.

Fora-rapporten hittar du sedan under fliken Period > Checklista. På en av raderna står det Fora YYYY där YYYY är det år som rapporten avser. Klicka på denna länk så kommer du till översiktssidan.

På översiktssidan ser du först en lista med alla arbetare som är försäkrade. Där står start- och slutdatum ifall de inte har varit försäkrade hela året. Du ser också vilket belopp (bruttolön före skatt summerad på årsbasis) som kommer att rapporteras till Fora.

Under listan med arbetare finns knappen Ladda ner. Tryck på den för att ladda ner Fora-filen. Denna fil laddar du sedan upp på Foras hemsida.

Längst ner visas en lista över de anställda som är försäkrade som tjänstemän. För dessa finns ingen fil att ladda ner, utan på Foras hemsida ska du sedan bara skriva in summan av bruttolönerna för alla tjänstemän. Denna summa visas på en summarad under listan med tjänstemän.