Priser idrottsföreningar

Eftersom idrottsföreningar inte har samma köpkraft som kommersiella företag erbjuder vi kraftigt rabatterade priser för dessa kunder. Avgiften per lönespec för arvodister är reducerad från 49 till 10 kr.

MaxPA har självklart stöd för de speciella skatteregler som gäller för idrottsutövare.Alla priser ovan är exklusive moms.