Sänkt ålder för intjänande till Avtalspension SAF-LO

Svenskt Näringsliv och LO har träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från 25 år till 22 år. Den första sänkningen trädde i kraft 1 januari 2021 och det innebär att arbetare som är fyllda 24 år numera räknas med i löneunderlaget som ligger till grund för beräkning av premien. Sänkningen gäller även för Avtalspension SAF-LO Företagares egen försäkring samt vid inbetalning av extra pensionspremier som exempelvis bonusar.

Om ni har anställda som är eller fyller 24 år under året kan ni behöva justera de preliminära lönerna hos Fora, detta för att den preliminära fakturan under 2021 ska vara korrekt. Detta gör ni på Mina sidorForas hemsida. Observera att texten i e-tjänsten ännu inte är uppdaterad utan det står “Arbetare mellan 25 - 65 år” vid inmatningsfältet.

Om ni inte uppdaterar de preliminära lönerna nu är Foras rekommendation att ni räknar ut hur stort beloppet är som skjuts framåt. Beloppet faktureras då efter rapporteringen av slutliga löner för 2021 nästa år.